Logo Slide

WEEK 5 – The Victorious Soul  –  (10/13/2013)

Soul Detox 5 Audio

WEEK 4 – The Seduced Soul  –  (10/6/2013)

Soul Detox week 4 Audio

WEEK 3 – The Tortured Soul  –  (9/29/2013)

Soul detox week 3 Audio

 

WEEK 2 – The Heavy Soul  –  (9/22/2013)

Soul Detox 2 week 2 Audio

 

WEEK 1 – The Restless Soul  –  (9/15/2013)

Soul Detox week 1 Audio